วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรปผลการแข่งขันกีฬา สพฐ. ประจำปี 2554

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอพุทไธสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2554
************************************************
ฟุตซอล อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์
อายุ 15 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
อายุ 15 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านแคน
เซปัคตะกร้อ
อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดหงษ์
อายุ 15 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านแคน
อายุ 15 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านแคน
วอลเลย์บอลในร่ม
อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดหงษ์
อายุ 14 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
อายุ 14 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านแคน
วอลเลย์บอลชายหาด
อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดหงษ์
เปตอง
อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านยางนกคู่
อายุ 15 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านแคน
อายุ 15 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
หมากรุกไทย
อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
หมากฮอส
อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
อายุ 15 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านแคน
อายุ 15 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านแคน
แชร์บอล
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
แบดมินตัน
อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดหงษ์
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดหงษ์
เทเบิลเทนนิส
อายุ 12 ปี ชาย : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
อายุ 12 ปี หญิง : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
แอโรบิคมวยไทย
ระดับประถมศึกษา : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนวัดหงษ์
กรีฑา
อายุ 15 ปี : ตัวแทนอำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านเพียแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น