วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เฉลยUTQ

รายวิชาที่เคยอบรมและผ่านการประเมินแล้ว  สำหรับปี 2555

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

UTQ-2304  การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับผู้บริหาร
UTQ-2129  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
UTQ-2301  การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ
UTQ-2302  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
UTQ-2136  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
UTQ-2303  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
UTQ-106  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
UTQ-102  การบริหารหลักสูตร
UTQ-103  การประกันคุณภาพการศึกษา
UTQ-2127  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
UTQ-105  การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
UTQ-225  นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)
UTQ-104  การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น
UTQ-101  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล
UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน    
UTQ-220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
UTQ-107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
UTQ-2135การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา
UTQ-2128  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
UTQ-2133  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

UTQ-2132  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
UTQ-2131การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
   ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีเอกสารแบบทดสอบ  เป็น file  Microsoft Word  ทั้งก่อนอบรม  หน่วยการเรียน และหลังอบรม ทุกวิชาที่อบรมครับ  สนใจแลกเปลี่ยน  ที่    e-mail  :  krusomchart_05@hotmail.com
........................ขออภัย ไม่กล้านำมาเผยแพร่  เกรงจะไม่เหมาะสมครับ..............
 ภาพจากเน็ต

86 ความคิดเห็น:

 1. ทองสุก ศุขะพันธุ์23 มิถุนายน 2555 03:46

  อยากได้เฉลย utq 2128 2136 2137 224 เพราะว่าลองทำแล้วไม่ผ่านอยู่ไม่กี่คะแนนค่ะ อยากจะทดลองซ่อมดูค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทองสุก ศุขะพันธุ์23 มิถุนายน 2555 03:52

   ก็จะลองทดสอบดูอีกครั้ง่วาจะได้รับความเพิ่มอีกกี่คะแนน เพราะทำไปหลายวิชาแล้วค่ะ

   ลบ
  2. ขอให้อาจารย์ส่งไปทาง e-mail จะสะดวกกว่ามากครับ เพราะผมได้ให้ข้อมูลแก่ครูที่ขอทางทาง e-mail เป็นประจำ กรณีนี้ผมไม้รู้้จะส่งให้อาจารย์ทางไหนครับ ขออภัยด้วย
   สมชาติ ปรึกไธสง โทร 0872430104

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน 2555 08:05

  อยากได้เฉลย utq 103 ทำมาหลายรอบแล้ว รบกวนด้วยนะคะ supaneeoum@hotmail.com ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขออภัยที่เข้ามาดูช้า เพราะรอแลกเปลี่ยนทาง e-mail กับครูท่านอื่น ๆ ครั้งต่อไปรบกวนท่านอาจารย์แจ้งตรงทาง
   e-mail นะครับ เพราะผมเข้าดูบ่อยมากทางนั้น ส่วนที่ขอมา จัดให้ทันทีครับ
   สมชาติ ปรึกไธสง

   ลบ
 3. เข้าอบรมเองอ่านเองพยายามจนสอบผ่าน แต่ก็ไม่มาก ก็ถือว่าใช้ได้ แต่ที่มีผลพลอยได้มาก ๆ ก็คือด้าเทคโนโลยี เมื่อก่อน ทำไม่เป็นเลย หวังจะพึ่งใครเขาก็ยากเพราะต่างคนต่างมีภารกิจกันทั้งนั้น ปัญหาเน็ตก็ช้า แต่ก็ สู้ สู้
  เพราะ สว. แล้ว บ้านเลขที่ 5 กว่า ๆ

  ตอบลบ
 4. ท่านคุณครู สว.บ้านเลขที่ ๕ ครับ ยินดีที่ท่านมีความสุขและเห็นประโยชน์ของการอบรม ว่าง ๆ แวะสนทนาที่ e-mail หรือ facebook นะครับ ท่านคุณครูเข้ามาแสดงความเห็นตรงนี้ได้ ไม่ธรรมดาครับ ไม่ธรรมดาจริง ๆ
  สมชาติ ปรึกไธสง

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ2 กรกฎาคม 2555 05:14

  ขอเฉลย UTQ 101 102 103 ค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ
  e-mail : Chirayu_chi@hotmail.com

  Thanks again for your kindness...

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ3 กรกฎาคม 2555 09:20

  สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสมชาติ ผู้มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนๆครูทั่วประเทศ การเข้าอบรม UTQ ยากมากบางวันเรียนได้บางวันเข้าเรียนไม่ได้ แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าสู้ๆๆๆ ตอนนี้เข้าอบรม UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา ข้อสอบยากมาก (ครูอนุบาล) เจอข้อสอบระดับผอ.ทำไม่ได้เลย ขอรบกวนท่านผอ.ส่งแบบเฉลยข้อสอบ UTQ-103 ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณคะ E-mail:na_kanchana@thaimail.com

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ7 กรกฎาคม 2555 05:38

  สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสมชาติ ผู้มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนๆครูทั่วประเทศ การเข้าอบรม UTQ ยากมากบางวันเรียนได้บางวันเข้าเรียนไม่ได้ แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าสู้ๆๆๆ ตอนนี้เข้าอบรม UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา ข้อสอบยากมาก ทำไม่ได้เลย ขอรบกวนท่านผอ.ส่งแบบเฉลยข้อสอบ UTQ-103 ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณคะ E-mail:ora081@hotmail.com

  ตอบลบ
 8. ขอเฉลยทุกวิชาได้ไหมค่ะ อยากลองทำนะค่ะ ขอรบกวนท่านผอ.ช่วยส่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
  E-mail:boomfaa@gmail.com

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2555 20:25

  สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสมชาติ ผู้มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนๆครูทั่วประเทศ การเข้าอบรม UTQ ยากมากบางวันเรียนได้บางวันเข้าเรียนไม่ได้ แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าสู้ๆๆๆ ตอนนี้เข้าอบรม UTQ 2110 ภาษาไทย ระดับประถมึกษา ข้อสอบยากมาก ทำไม่ได้เลย ขอรบกวนท่านผอ.ส่งแบบเฉลยข้อสอบ UTQ-2110 ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณคะ E-mail:sutassa_nee@hotmail.com

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2555 07:43

  เรียนท่าน ผอ.สมชาติ ที่เคารพ ผมขอเฉลยแบบทดสอบบ้างครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ oraksa_p@hotmail.com

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2555 23:19

  เรียนท่าน ผอ.สมชาติ ขอเฉลยแบบทดสอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  nhui_tt@hotmail.com

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2555 01:48

  เรียนท่านผอ.สมชาติ หนูขอเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนของวิชา utq 103 ด้วยค่ะ เพราะลงรอบสองแล้วยังไม่ผ่านเลยค่ะได้20 คะแนน ขอบคุณมากค่ะ nusara_k2010@hotmail.com

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2555 06:10

  เรียนท่าน ผ.อ.
  รบกวนขอเฉลย utq 2301 คะ สอบหลายครั้งแล้วไม่ผ่าน s_tonboon@hotmail.com

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2555 00:05

  ผมรบกวนขอเฉลยด้วยอีกคนครับท่าน ผอ. Hankko227@windowslive.com

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2555 03:54

  สวัสดีค่ะ ดิฉันรบกวนขอเฉลย utq 2110 2127 2130 2132 101 รบกวนท่าน ผอ.หน่อยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ noomnim_011@hotmail.com

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2555 07:37

  อยากได้เฉลย utq ก่อนเรียน 103 จะได้หรือเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2555 07:15

  เอ้อ เห็นขอกันทุกคนเลย ไม่รุ้ว่าจะทันอ่านข้อคำถามหรือเปล่านะ อืม เห็นใจทุกท่านค่ะ ชื่นชมผอสมชาติ ค่ะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ27 กรกฎาคม 2555 04:30

  กรุณาเฉลย223ด้วยคะ ขอบคุณมากคะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ2 สิงหาคม 2555 21:08

  เรียนท่าน ผอ.สมชาติ ขอรบกวนขอเฉลย ข้อสอบ UTQ-2304 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับผู้บริหาร ค่ะ ขอบคุณค่ะ suwapa9@hotmail.com

  ตอบลบ
 20. ีรวกวนทุกท่าน แจ้งตรงทาง mail ดีกว่าครับ เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาตรวจสอบความเห็น อาจล่าช้าไม่ทันการณ์ครับ ขอขอบคุณทุกความเห็นและทุกกำลังใจครับ
  สมชาติ ปรึกไธสง

  ตอบลบ
 21. ๊UTQ-223 มีแล้วครับ แจ้งมาได้แลย

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2555 04:54

  ขอเฉลย utq 2134 ก่อนเรียน และข้อสอบประจำหน่วยด้วยครับกำลังลงเรียน ขอบพระคุณล่วงหน้า

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2555 22:49

  เรียนท่านผอ.สมชาติ อยากรบกวนขอเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนของวิชา utq 103 ค่ะ ลงรอบสองแล้วยังไม่ผ่านเลยค่ะยากมาก อ่านเนื้อหาทบทวนแล้วก็ยังไม่ผ่านค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ sirikanya.ko@gmail.com

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ10 สิงหาคม 2555 00:38

  เรียนท่านผอ. สมชาติ รบกวนขอเฉลย utq 104 และutq 2133 ค่ะ เพราะหนูสอบมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ผ่านค่ะ


  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ped_25111@hotmail.com

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2555 06:20

  utq103 ครูแคทค่ะ
  ultramoohyong@hotmail.com

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ17 สิงหาคม 2555 01:46

  ข้อสอบจะเปลี่ยนแปลง การจะให้ถูกต้องท่ีสุดต้องให้มีข้อสอบทั้งหมด เพราะได้ทำมาแล้ว ไม่ผ่าน เพราะข้อสอบไม่ตรงกันทุกฉบับจะมีการเปลียนแปลง

  ตอบลบ
 27. มีทั้งคำถาม พร้อม ๔ ตัวเลือกให้พิจารณาครับ ข้อสบระยะหลัง ๆ มีทั้งเปลี่ยนยกชุด สลับข้อ สลับตัวเลือก ต้องดูดี ๆ ครับ
  ped_25111@hotmail.com และ ultramoohyong@hotmail.com ไม่ทราบผมตอบกลับหรือยัง ขอส่งซ้ำนะครับ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2555 19:22

  เีัรียนผอ. รบกวนผอ. ขอเฉลย การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับผู้บริหาร ค่ะ ขอบคุณค่ะ ่ jaruwan1313@hotmail.com

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2555 08:53

  เรียนท่าน ผอ.รบกวนท่านขอเฉลย 2128 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ Krumonthip@gmail.com

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2555 07:03

  เรียนท่าน ผอ.รบกวนท่านขอเฉลย UTQ 2301 UTQ 2302 UTQ 2304 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคับ phochara@gmail.com

  ตอบลบ
 31. -ขอขอบคุณทุกความเห็นด้วยความจริงใจครับ
  ท่านใดที่ต้องการแบบทดสอบหลังเรียน ได้โปรด ส่งไปที่ krusomchart_05@hotmail.com โดยตรงครับ จะเร็วมากเพราะผมตรวจสอบแทบตลอดเวลา อยู่โรงเรียนผมจะขึ้น mail ไว้ตลอดและพร้อมบริการครับ
  การติดต่อประสานงานนี้ หากไม่รบกวนเกินไป กรุณาระบุชื่อ และปลายทางให้ด้วย เพราะผมต้องการเก็บสถิติ เพื่อใช้ปรับการให้บริการในโอกาสต่อไปครับ ด้วยความขอบคุณจาก สมชาติ ปรึกไธสง

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2555 22:31

  ผอ.เรียน utq หลายวิชาขนาดนี้ รู้สึกอย่างไรบ้างคะการเรียนเป็นปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง
  ...ครู...

  ตอบลบ
 33. ตอบความเห็นข้างบนครับ......ครู.....
  แรก ๆ ผมเลือกวิธีการเรียนหลาย ๆ วิชาเพื่อจูงใจครูให้เรียนบ้าง (ย้ำ...เรียนบ้าง...........) ผมพยายามที่จะอำนวยความสะดวกแก่ครูในโรงเรียน (7 คน) โดยแสดงให้เห็นว่าไม่ยากหากจะเรียน หากมีปัญหาผมก็มีแนวแบบทดสอบไว้ให้ เรียนไปเรื่อย ๆ ครูที่โรงเรียนไม่มีใครเรียนแลย ไม่มีจริง ๆ ครับ ทั้งที่ประชุมประจำเดือนก็ได้ย้ำ ขึ้นโปรเจคเตอร์พาทำก็แล้ว ติดสัญญาณ Wireless ก็แล้ว เมื่อมีหลายวิชาก็นำมาเผยแพร่ทาง blog ครับ หากจะถามว่าได้ความรู้เพิ่มไหม ตอบเต็มปากครับว่าเพิ่ม แต่การมีความรู้เพิ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้หรือไม่ ตอบยากครับ ขึ้นอยู่กับบุคคล เพราะตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนทัศนคติและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้เทวดามาอบรมก็เปล่าประโยชน์ เหมือนที่ผมกำลังประสบปัญหาอยู่นี่ ผมอยากเปลี่ยนทัศนคติของครูในโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บ้าง ................เหนื่อยครับ

  ตอบลบ
 34. เรียนท่าน ผอ.รบกวนท่านขอเฉลย UTQ 2128 2301 UTQ 2302 UTQ 2304 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคับ kulerm@gmail.com

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2555 02:04

  รียนท่านผอ.สมชาติ อยากรบกวนขอเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนของวิชา utq 103 ค่ะ ลงรอบสองแล้วยังไม่ผ่านเลยค่ะยากมาก อ่านเนื้อหาทบทวนแล้วก็ยังไม่ผ่านค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ sorateru19@hotmail.com

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2555 20:13

  เรียนท่านผอ.สมชาติ ที่นับถือ ขอเฉลย utq 105,106 2127 2129 2131 2132 2133 2134 2136 และ
  2303 มีข้อสอบด้วยไหมคะถ้าไม่มี เฉลยอาจไม่ตรง เพราะการทำข้อสอบแต่ละครั้งเขาตั้งโปรแกรมคำถามแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เฉลยของท่านผอ.อาจไม่ตรงกับข้อที่ดิฉันทำ แต่ก็อยากได้นะคะ เหมือนครูขาดคุณธรรมจริยธรรมแม้แต่การสอบพัฒนาตนเองยังคิดจะลอก แต่กลัวตกค่ะ เวลาจะเรียนก็ไม่ค่อยมี ขอเป็นแนวในการตัดสินใจก็แล้วกัน ขอความเมตตาด้วยนะคะ ส่งมาที่ เมล์ jam_nian2501@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2555 01:47

  รบกวนท่าน ผอ. ขอเฉลย พร้อมโจทย์ utq 2136 , 2131
  kru_supinya@hotmail.com

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2555 02:56

  เรียนท่าน ผอ.สุชาติ ค่ะ
  ขอเฉลยพร้อมโจทย์ utq 104 หน่อยค่ะ ยากมากคะ สอบไม่ผ่านเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ที่กรุณา
  เมลล์ nang.10@windowslive.com ค่ะ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 03:17

  เรียน ท่าน ผอ. สุชาติค่ะ คือจะขอความกรุณา ส่งเมล์ เนื้อหา วิชา utq 2304 และ utq 2301 ให้ ทางเมล์หน่อยได้มั้ยค๊ะ ขอบพระคุณค่ะ su-phana@hotmail.com

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 21:03

  ขอเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
  prakhongnat@gmail.com

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ17 กันยายน 2555 09:52

  ขอโจทย์ประจำหน่วยที่ 1-4 UTQ-2132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยค่ะ ไม่ทราบว่ามีรึเปล่าคะ kanthida_20@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ18 กันยายน 2555 03:45

  เรียนท่าน สมชาติ
  ขอความอนุเคราะห์ เฉลยข้อสอบ 103 ระบบประกันคุณภาพ พร้อมคำถามด้วยค่ะ สอบมา 2 รอบแล้วไม่ผ่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ nang.10@windowslive.com ค่ะ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2555 02:03

  DDDDDDDDDDDDDD

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ26 กันยายน 2557 21:15

  อยากได้เฉลย 55301 จิตวิณญานความเป็นครู
  muknara@gmail.com

  ตอบลบ
 45. อยากได้เฉลย 55301 จิตวิณญานความเป็นครู joopjoop15@hotmail.com

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2557 21:04

  สวัสดีครับท่าน ผอ. อยากได้เฉลย 55301 จิตวิณญานความเป็นครู ขอบคุณครับ
  phothi_phan@hotmail.com

  ตอบลบ
 47. สวัสดีครับท่าน ผอ. อยากได้เฉลย 55301 จิตวิณญานความเป็นครู ขอบคุณครับ aiw_deang@hotmail.com

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ9 ตุลาคม 2557 21:50

  สวัสดีค่ะท่าน ผ.อ.ยากได้เฉลย 55301 จิตวิณญานความเป็นครู ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ krutim_nurse@windowslive.com

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ13 ตุลาคม 2557 08:06

  ท่านผู้อำนวยการเก่งจริง ๆ ครับ ชื่มชมด้วยใจจริง

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ20 ตุลาคม 2557 08:27

  สวัสดีคะ ขอเฉลย utq02137 ปี 2557 สมรรถนะครูคะ ขอบคุณคะ arungnoi@hotmail.com

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ20 ตุลาคม 2557 10:39

  สวัสดีค่ะท่าน ผอ. ขอเฉลย utq02137 ปี 2557 สมรรถนะครูคะ ขอบคุณคะ deejing4u@hotmail.com

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ20 ตุลาคม 2557 17:55

  สวัสดีค่ะท่าน ผอ. ขอเฉลย utq02137 ปี 2557 สมรรถนะครูคะ ขอบคุณคะ keaw_keerati@hotmail.com

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ20 ตุลาคม 2557 18:35

  ขอด้วยค่ะ
  utq 02137 ปี 2557 joomongkol@gmail.com

  ตอบลบ
 54. ขอด้วยค่ะ
  utq 02137 ปี 2557 onenst2@gmail.com

  ตอบลบ
 55. ขอด้วยครับ
  utq 02137 ปี 2557 t2548@hotmail.com

  ตอบลบ
 56. ขอด้วยค่ะ
  utq 02137 ปี 2557 tansaklove@gmail.com

  \\

  ตอบลบ
 57. รบกวนขอเฉลย
  utq 02137 ปี 2557 zereu_yee@hotmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 58. รบกวนขอเฉลยด้วยค่ะ utq 2557 วิชา 55301 จิตวิญญาณความเป็นครู ค่ะ ขอบพระคณมากนะคะ pannee2518.rak@gmail.com ค่ะ

  ตอบลบ
 59. *
  รบกวนขอเฉลย
  utq 02137 ปี 2557
  Siriporn.thongdonnoi@gmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2557 08:28

  เรียนท่าน ผอ.สมชาติ ปรึกไธสง
  รบกวนขอแนวเฉลยข้อสอบ UTQ - 02137 การะพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานฯ สำหรับครู ด้วยครับ

  jiekolok@gmail.com
  ขอบพระคุณมากครับ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2557 11:23

  งงมากครับทำยังไงก็ไม่ผ่าน utq-02137 ขอความกรุณาด้วยครับ kruaun@gmail.com

  ตอบลบ
 62. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2557 20:09

  utq-02137 ไม่ผ่านค่ะขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ aoyjaa444@gmail.com

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2557 21:34

  ทำร้อยรอบแล้วก็ไม่ผ่าน ขอความกรุราด้วยค่ะ ningko@hotmail.co.th

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ23 ตุลาคม 2557 13:21

  ขอรบกวนเฉลยด้วยนะค่ะ 2131 - 34 และ 28 จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
  pupe_pp2541@hotmail.com

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2557 19:22

  เรียนท่าน ผอ. อยากได้เฉลย UTQ ๐๒๑๐๖ สอบสองรอบแล้วค่ะไม่ผ่านเลย รบกวน ผอ. ส่งเข้าที่ mail : aomaek01@gmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2557 22:41

  รบกวนขอเฉลย
  utq 02137 ปี 2557 ส่งเข้าที่ mail: kroopp@hotmail.co.th

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2557 08:34

  เรียนท่าน ผอ. อยากได้เฉลย utq 02137 ปี 2557 ส่งเข้าที่ mail: Jameen532200@hotmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2557 22:16

  เฉลยไปที่ http://krurayong.in.th/
  เวปครูระยอง ฮิๆ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2557 22:22

  มีทุกอย่างให้เลือกสรรค์ ที่webครูละยอง
  ถ้าจะให้มันเหมือนเด็กติดเกม ก็แข่งกันในกลุ่ม โดยไม่ดูเฉลย
  ทำเล่นๆไปๆ มาๆ ได้เป็นสิบกว่าใบ มันกว่าดูเฉลยเยอะข้าวน้ำแทบจะไม่สนใจกิน ฮา

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ28 ตุลาคม 2557 20:47

  ขอ UTQ-55204 ด้วยค่ะ nidnoi_pp@hotmail.com ^^ ขอบคุณค่ะ^^

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2557 19:37


  ขอ UTQ-55204 ด้วยค่ะ sand_dul@hotmail.com ^^ ขอบคุณค่ะ^^

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2557 05:00

  รบกวนขอเฉลย
  utq 02137 ปี 2557 ส่งเข้าที่ mail: aruneeka07@hotmail.com ^^ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ^^

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2557 00:07

  มีอะไรแบ่งปันช่วยส่งมาให้ที่ witchat2@hotmail.com
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2557 15:52

  เรียนท่าน ผอ. ครับ
  ขอความกรุณา ส่งเฉลยที่ท่าน ผอ. มีทั้งหมดมาให้ด้วยครับ ที่ suwant@gmail.com
  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2557 18:47

  เรียน ท่านผอ.ค่ะ
  ขอความกรุณา ส่งเฉลย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก 00220 ให้ด้วยค่ะ ที่ pakaimas01@gmail.com ขอขอบพระคุณท่านมาล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ12 พฤศจิกายน 2557 13:51

  ขอด้วยค่ะ rattanawadeeduts@gmail.com

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2557 23:55

  ท่านผอ.ช่วยด้วยดิฉันสอบ วิชาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงหลายครั้งแล้วไม่ผ่านอยากผ่านมากท่านผอ.ช่วยด้วย

  ตอบลบ
 79. รบกวนขอด้วยครับ keanpayom@gmail.com

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2559 22:54

  ช่วยเฉลย ค่านิยม 12 ประการให้ด้วยนะคะ สอบ 2 คั้งแล้วไม่ผ่าน ได้ 11 คะแนน

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ28 มีนาคม 2559 21:28

  ท่านผอ.คะขอเฉลยค่านิยม 12
  ประการหน่อยค่ะสอบหลายครั้งแล้วไม่ผ่านค่ะ

  ตอบลบ
 82. สวัสดีค่ะท่าน ผอ. อยากได้ เฉลย ไทย 201 เน้นการปฏิบัติ 2131 คิดขั้นสูง 2134 การแก้ปัญหา 2135 การจัดการเรียนรู้ 2303 ระบบสารสนเทศ 55211 ตอนนี้ ผ่านแล้ว 8 กลุ่ม หลักสูตรได้ 15 หลักสูตร ลงทะเบียนไว้ 28 หลักสูตรค่ะ ไทย 2110 สอบหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่านเลย (30 ข้อ) ขอส่งทาง FB นะคะ Kruouy In ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 83. หลักสูตรนี้นะคะ ท่าน ผอ.
  UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
  UTQ-2134 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
  UTQ-207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
  UTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  ตอบลบ