วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


“...ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการตำรวจ
โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง
แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติด
มัวแต่ต้องเสียเงิน ค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อน
อย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง...”


พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 4 ธันวาคม 2545
**************************************************************************
คำขวัญรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน ประจำปี 2554

“สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”
*****************************************************************************
เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔  นายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา 
นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๔ 
โดยการเดินรณรงค์ผ่านหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  
ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
ในการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดครั้งนี้ ได้ใช้วงดุริยางค์ของโรงเรียน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง  ทำการบรรเลงนำขบวน 
สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
แม้จะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านก็ตาม

 
 ทางเดินจะยาวไกล  ด้วยใจไม่ย่อท้อ ขอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 อยู่บ้านร้าวรานจิต  ยาเสพติดแสนจะอยู่ใกล้  ด้วยความเต็มใจ  สละแรงกายร่วมรณรงค์
 ลูกหลานบรรเลงดุริยางค์  เสริมพลังด้วยน้ำเย็น ๆ ตลอดเส้นทาง  กำลังใจจากผู้ปกครอง
 เข้าสู่ฤดูฝน  สิ่งที่ต้องพึงระวังไม่แพ้กัน  นั่นไข้เลือดออก ไง  อ.ส.ม. ก็ร่วมแจมด้วย
อนุบาลย่านบ่อเป็นเห็นพี่เดิน  ไม่มัวเขินอายขอให้ได้ร่วมรณรงค์
แต่ว่า  ผอ. อยู่ไหนหนอ............(ตาไม่ดีมองไม่เห็นครับท่าน  กลัวกล้อง)

...............ขออภัย  ภาพมีน้อยไปหน่อย  กล้องฟิล์มหมดพอดี .........

นายสมชาติ  ปรึกไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น